Instal·lació de MySQL

Cal tenir instal·lat el servidor del sistema de gestió de bases de dades relacionals MySQL, ja sigui en la xarxa o en l'ordinador individual on s'utilitzi. El programa és gratuït.

Per fer-ho cal descarregar el programa instal·lador des de http://dev.mysql.com/downloads/mysql/ el fitxer etiquetat com a Windows (x86, 32-bit), MSI Installer o, si teniu un ordinador molt potent (64-bit), habitualment un servidor, amb el Windows (x86, 64-bit), MSI Installer.

En aquesta pàgina hi trobareu la darrera versió del programa, i una vegada seleccionat quin dels dos fitxers anteriors voleu descarregar, una nova pàgina us preguntarà per si voleu registrar-vos com usuari o no (clicant No thanks, just take me to the downloads!).

Una vegada descarregat cal executar-lo, seguint els passos i responent a les preguntes que aquest formula. El programa utilitza els següents valors per defecte: contrasenya (Password), aaaaaa, nom d'amfitrió (Host Name) localhost i d'usuari (User) root. Aquests són els valors que el programa espera trobar, si no s'estableix la connexió, i en obrir el programa, aquest demanarà els correctes per tal de que la connexió sigui possible.

Això instal·larà el gestor (a C:\Program Files\MySQL).

SQL Manager Lite for MySQL

SQL Manager Lite for MySQL, és la versió gratuïta de SQL Manager for MySQL.

Amb alguna limitació sobre la versió completa, permet editar, modificar, etc. taules, consultes, etc. de dades de MySQL (que utilitza el programa).

La versió professional permet l'exportació directa a Excel, dBase, etc. Si be aixó, si cal, ho podeu fer des de Base de l'OpenOffice.