Fons d'ull

Representació del fons

Marques:

Lesions

Tractaments

 

Representació del fons

Per a l'assignació, les ordres representades per:

1. Un quadrat de color uniforme, correspon a una àrea.
2. Un quadrat puntejat, correspon a l'assignació de diverses àrees amb l'ajuda d'un rectangle dinàmic.
3. Una anell, correspon a l'assignació de totes les àrees situades a la mateixa distància del centre.

, i Fons no explorable.

i . Superfície no assignada. Sols utilitzada pel filtre.

i Retina aplicada.

i Isquèmia arterial.

Despreniments i relacionats

i Despreniment de retina, de qualsevol volum. Sols utilitzada pel filtre.

, i (amb , i ; , i ) Despreniment de retina amb 3 graus de volum, de menys a més. Es pot assignar una àrea o d'una amb una, amb , en clicar sobre una àrea prendrà el valor de l'últim volum escollit. Amb una àrea assignada com a despreniment, en clicar el botó dret es canvia el volum del despreniment.

i Retinòsquisi.

i Desplaçament anterior de retina.

i Despreniment de coroides.

Opacitats

i total, i i parcial de vitri.

i total, i i parcial d'altre medi.

Lesions

Associades al despreniment de retina

Línia de demarcació. Que produeix una seqüència d'aquestes marques amb l'ajut d'una línia dinàmica, respectivament.

Quist intraretinià. Id. anterior amb l'ajuda d'una el·lipse dinàmica.

Taques d'Elschnig. Amb l'ajuda d'una el·lipse dinàmica.

Estries de Siegrist. Amb l'ajuda d'una el·lipse dinàmica.

Ruptures retinianes

Ruptura retiniana, de qualsevol tipus. Sols utilitzada pel filtre.

Forat. Redimensionable.

Forat macular lamel·lar o pseudoforat macular. Redimensionable.

Estrip. Redimensionable.

Gran estrip. Que produeix una seqüència d'aquestes marques amb l'ajut d'una línia dinàmica.

Diàlisi. Similar a l'anterior utilitzant una corba dinàmica on els punts inicial i final són assignats a punts de l'ora serrata (punts que l'usuari ha dibuixat coincidint exactament amb l'ora o els més propers a aquesta).

 

Degeneracions de retina

Totes redimensionables:

Predisponents a despreniment de retina

De qualsevol tipus. Sols utilitzada pel filtre.

En estacada o reticular.

Plomall.

Baba de cargol.

No predisponents a despreniment de retina

De qualsevol tipus. Sols utilitzada pel filtre.

Pavimentosa.

Epiteli pigmentari de la retina (EPR) amb hiperplàsia - hiperpigmentació.

Microquística.

Per druses.

En flocs de neu.

En rusc d'abelles.

 

Blanc sense pressió.

Aprimament de retina.

Despreniment de retina traccional (DRT)

Cadascún dels tres tipus (hialoïdal, fibrós i fibrovascular), poden ser:

1. Lesió única.
2. Seguint una corba. Que es dibuixa amb una corba dinàmica de dos punts.
3. Traçant 90º. Clicant en la hora del mig es dibuixa en un quart de circumferència.
4. Traçant una circumferència (360º).

 

, , i Hialoïdal.

, , i Fibrós.

, , i Fibrovascular.

 

Pel filtre es poden utilitzar a més:

Qualsevol tipus de DRT.

Traccions

Tracció vítria. Reorientable.

Tracció de retina. Reorientable.

Focus de contracció retinal.

Despreniment traccional de retina. Amb l'ajut d'una línia dinàmica.

Proliferacions vitreoretinianes

Pigment vitri. Amb l'ajuda d'una el·lipse dinàmica.

Retina rígida. Que produeix una seqüència d'aquestes marques amb l'ajut d'una línia o una corba dinàmiques, respectivament.

Enrollat o irregular de ruptura retiniana. Per la seva assignació cal clicar una ruptura retiniana.

Contraccions

Focal.

Difusa. Amb l'ajuda d'una el·lipse dinàmica.

Cordó subretinal. Que produeix una seqüència d'aquestes marques amb l'ajut d'una línia o una corba dinàmiques, respectivament.

i (90º) Circumferencial. Amb l'ajut d'una corba dinàmica (per la primera) o clicant en la hora del mig per dibuixar-la en un quart de circumferència (per la segona).

i (90º) Anterior. Amb l'ajut d'una corba dinàmica (per la primera) o clicant en la hora del mig per dibuixar-la en un quart de circumferència (per la segona).

Neoplàsies

Redimensionables per el·lipse dinàmica.

Massa (tumor, cos estrany).

Nevus senzill; amb druses i amb lipofucsina.

Maculopatia associada a l'edat

Qualsevol maculopatia associada a l'edat. Sols utilitzada pel filtre.

Hipopigmentació de l'EPR.

Hiperpigmentació de l'EPR.

Despreniment de l'EPR.

Despreniment hemorràgic de l'EPR.

Despreniment drusenoide de l'EPR.

Atròfia geogràfica.

Cicatriu disciforme.

Neovascularitzacions coroidals (NVC)

Totes són redimensionables.

NVC clàssica.

NVC oculta.

NVC atípica.

Proliferació angiomatosa retinal (PAR).

Vasculopatia coroidea polipoidea (VCP)

Pòlip únic.

Cúmul de pòlips.

Cadena de pòlips.

Anormalitats vasculars

Microaneurisme.

Macroaneurisme.

Estenosi arterial.

Oclusió arterial.

Vasos optociliars.

Encreuament arteriovenós.

Engruiximent venós.

Tortuositat venosa.

Periarteritis.

Periflebitis.

Altres

Estafiloma. Prendrà el color del fons que tingui. Redimensionable.

Pigmentació de retina. Redimensionable.

i Drusa dura. Única i vàries amb l'ajuda d'una el·lipse dinàmica, respectivament.

Lesions d'exsudat

i Exsudat coroidoretinal. Única i vàries amb l'ajuda d'una el·lipse dinàmica, respectivament.

i Líquid subretinià. Únic i vàris amb l'ajuda d'una el·lipse dinàmica, respectivament.

i Edema macular i id. quístic, respectivament. Redimensionables.

Lesions vasculars

Hemorràgia. Redimensionable.

Hemorràgia subhialoïdal. Redimensionable.

Alteració microvascular intraretiniana (AMIR, o IRMA).

i Neovascularitzacions plana i sobreelevada, respectivament.

Tractaments

Làser

i Fotocoagulació, un punt (actual i antiga, respectivament).

i Fotocoagulació, punts dins d'una el·lipse (actual i antiga, respectivament). Amb l'ajuda d'una el·lipse dinàmica.

i Fotocoagulació, punts dins d'una àrea (actual i antiga, respectivament).

i Fotocoagulació múltiple (actual i antiga, respectivament). Si es clica sobre una lesió les marques queden automàticament al voltant de la lesió.

i Panfotocoagulació (actual i antiga, respectivament).

i Fotocoagulació 180º (actual i antiga, respectivament).

i Criocoagulació (actual i antiga, respectivament). Si es clica sobre una lesió, la marca de criocoagulació hi queda centrada automàticament.

Cerclatges esclerals

Complet. Podeu assignar-lo en tres posicions: com a centrada en l'equador de l'ull, o més aprop de l'ora serrata, o més aprop de la màcula, clicant més aprop d'aquestes.

Parcial. En cada clic es marca sols l'àrea d'una hora. Podeu assignar-lo en tres posicions com en l'anterior ordre.

Radial. Amb l'ajuda d'una línia dinàmica.

Macular. De forma similar al cerclatge escleral complet, pot ser reposicionat.

Altres procediments quirúrgics

i (90º) Retinectomia, que produeixen una seqüència d'aquestes marques amb l'ajut d'una línia dinàmica (per la primera) o una corba dinàmica (per la segona), o clicant en la hora del mig per dibuixar-la en un quart de circumferència (per la tercera).

Retinotomia.

Exodrenatge.

Endodrenatge.